Solblogg - Holmsvägen 13

Solblogg - Holmsvägen 13

Solceller och miljön

Att skaffa solceller är bra för både plånbok och miljö! Skaffa er egen el? www.lofvendahls.se

CO2 besparing

SolcellPosted by Fredrik Löfvendahl 2014-07-10 11:38:47
Känns skönt att veta att vi sparar på miljön med vår solcellsanläggning!
Totalt nu på drygt ett år har vi producerat 3398kWh. Det ger att vi sparat 989kg C02 utsläpp för elkonsumenter i vår närhet. Räknat på att 1kWh motsvarar 0,291kg CO2 och baseras på Svensk energis uträkning från 2011 om el producerad av okänt ursprung.
Då elen i Sverige är väldigt ren i sig genom att vi har mycket vattenkraft så blir utsläppen inte så höga som tex i Tyskland där kol är den huvudsakliga elproducerande verksamheten.
Blir intressant att räkna ut vår totala CO2 förbrukning nu när vi har elbil samt att vi har vindkraftandelar.
Vi har ca 9400kWh i elförbrukning och av dessa så använder vi ca 1000kWh av egen producerad solel och ca 2300kWh vindkraft från våra andelar i ett vindkraftverk.
Så den totala elen vi köper som är av okänt ursprung är ca 6100kWh.
Bensinbesparingarna får vi återkomma med senare när vi ser hur mycket vi åker på el med den. Men hittills så har det blivit på el hela tiden när vi kört inom Motalas gränser. Får ju även räkna in den andra bilen som vi har och som inte går på el än!
#Solceller #Energi #Elproduktion #CO2

  • Comments(0)//solblogg1.lofvendahls.se/#post24