Solblogg - Holmsvägen 13

Solblogg - Holmsvägen 13

Solceller och miljön

Att skaffa solceller är bra för både plånbok och miljö! Skaffa er egen el? www.lofvendahls.se

Elcertifikat priset blir en fallgrop

SolcellPosted by Fredrik Löfvendahl 2017-02-25 10:47:46
Elcertifikat priset kommer att bli en fallgrop!
- för att Sverige ska lyckas med sitt klimatmål!
Priset för elcertifikat har störtdykt under vintern. Från att ha legat på relativt låga priser kring 150kr per MWh till idag 60-70kr!
Fortsätter det låga priset kommer det att bli allt färre större solcellsanläggningar som kommer att byggas. Detta då det inte är ekonomiskt försvarbart.
Även vindkraftsbolagen bygger inte längre i den utsträckning som de gjort tidigare.
Detta kommer med största sannolikhet betyda en stor fallgrop för de styrande politikernas energi och miljömål. Elcertifikaten har varit ett viktigt styrmedel för ökad förnybar produktion av el. Det har nu i stort suddats ut!
Så frågan är hur kan vi skapa ett lönsamt och hållbart förnybar produktion?
Kan vi "vanliga" människor påverka detta?
Känner personligen att jag bidrar lite till det förnybara med att äga en solcellsanläggning och även vindkraftsandelar. Men det kommer inte att räcka på långa vägar om inte fler har möjligheten att göra det samma.
Det krävs en stabil långsiktig ekonomi för att fler ska våga ta steget till att bli procument.
En del i lösningen!
För det första måste regeringen ta sitt ansvar och ta bort skatt på förnybar elproduktion över vissa kW eller intjänade kronor per år!
Och detta ska gälla under hela produktionsanläggningens livslängd!


  • Comments(0)//solblogg1.lofvendahls.se/#post38