Solblogg - Holmsvägen 13

Solblogg - Holmsvägen 13

Solceller och miljön

Att skaffa solceller är bra för både plånbok och miljö! Skaffa er egen el? www.lofvendahls.se

Nyttiga länkar

Nyttiga länkarPosted by Fredrik Löfvendahl 2018-01-05 13:10:28
Energimyndigheten solenergi info

Energimyndigheten elcertifikatsystemet


  • Comments(0)//solblogg1.lofvendahls.se/#post40

Solåret 2017

SolcellPosted by Fredrik Löfvendahl 2018-01-05 13:00:51
Solåret 2017 med 2,1kW mer installerad effekt på taket. Totalt 4,7kW är nu installerat på taket. Så här blev årets produktion, konsumtion.

Som ni ser så blev det en kvot på ca 82% per installerad kW. Skapligt för en anläggning som både har mer lutande paneler (45% av installerad effekt) samt är riktad mer åt öst.
Mer solel åt folket!

  • Comments(0)//solblogg1.lofvendahls.se/#post39

Elcertifikat priset blir en fallgrop

SolcellPosted by Fredrik Löfvendahl 2017-02-25 10:47:46
Elcertifikat priset kommer att bli en fallgrop!
- för att Sverige ska lyckas med sitt klimatmål!
Priset för elcertifikat har störtdykt under vintern. Från att ha legat på relativt låga priser kring 150kr per MWh till idag 60-70kr!
Fortsätter det låga priset kommer det att bli allt färre större solcellsanläggningar som kommer att byggas. Detta då det inte är ekonomiskt försvarbart.
Även vindkraftsbolagen bygger inte längre i den utsträckning som de gjort tidigare.
Detta kommer med största sannolikhet betyda en stor fallgrop för de styrande politikernas energi och miljömål. Elcertifikaten har varit ett viktigt styrmedel för ökad förnybar produktion av el. Det har nu i stort suddats ut!
Så frågan är hur kan vi skapa ett lönsamt och hållbart förnybar produktion?
Kan vi "vanliga" människor påverka detta?
Känner personligen att jag bidrar lite till det förnybara med att äga en solcellsanläggning och även vindkraftsandelar. Men det kommer inte att räcka på långa vägar om inte fler har möjligheten att göra det samma.
Det krävs en stabil långsiktig ekonomi för att fler ska våga ta steget till att bli procument.
En del i lösningen!
För det första måste regeringen ta sitt ansvar och ta bort skatt på förnybar elproduktion över vissa kW eller intjänade kronor per år!
Och detta ska gälla under hela produktionsanläggningens livslängd!


  • Comments(0)//solblogg1.lofvendahls.se/#post38

2016 års produktion

SolcellPosted by Fredrik Löfvendahl 2017-01-01 15:48:33
Summering av 2016
Ganska bra solår kan vi summer detta med! 2538kWh blev det och en egen konsumtion på 42,4% av den producerade energin. Installerad effekt 2600W och en extra panel på 180W i västlig riktning.


  • Comments(0)//solblogg1.lofvendahls.se/#post37

Problem när solen inte skiner ute

SolcellPosted by Fredrik Löfvendahl 2016-11-12 15:11:58
I år verkar priserna för el bli väldigt höga jämfört med vad de varit de senaste åren. Inte sedan 2010 har priserna gått mycket över 1kr per kWh på spotmarknaden. I år kan det vara dags igen.
Vad beror det på?
Just denna höst har vi just inte haft mycket tillrinning av vatten till vattenkraftverken. Förra året hade vi mycket lagrad energi i våra vattenmagasin och spotpriset på el låg då på 24öre per kWh i november. I år ligger priset runt 40öre i snitt just nu.
Regeringen vill att vi ska täcka in kärnkraftens avveckling med vattenkraft, vindkraft, solkraft m fl. Hur ska detta gå till då vi klart ser att andra kraftslag är sårbara för naturens nycker. Inget regn, ingen sol som skiner ute. Vinden har inte blåst så mycket då vädret varit stabilt. Kraftvärmeverk? Alldeles för få kraftverk och liten produktion gör att dessa inte kan fylla ut när energilagren börjar sina i Sverige.
Vad händer?
Vi importerar Tysk kolkrafts eldad energiproduktion! = Super dyrt pris! Samt att det inte gynnar miljön för fem öre!
#Solceller #kraftläge #Effektbrist #energiläge
  • Comments(0)//solblogg1.lofvendahls.se/#post36

Slopad moms för mikroproduktioner

SolcellPosted by Fredrik Löfvendahl 2016-10-16 10:28:12
Klippt rakt av från regeringens remissförlag i våras. Och borde vara klubbat i riksdagen.
"Omsättningsgräns för mervärdesskatt på 30 000 kronor per år

Idag måste i princip alla som bedriver ekonomisk verksamhet momsregistrera sig, oavsett hur liten verksamhet det handlar om. Det innebär en administrativ börda för små aktörer. För att minska administrationen för dessa små näringsidkare kommer regeringen att föreslå att företag med mycket liten omsättning (30 000 kr per år) ska momsbefrias. Förändringen innebär att man slipper momsregistrera sig, fakturera moms, och att redovisa och betala in moms på sin försäljning.

Aktörer som berörs är exempelvis mikroproducenter av förnybar el såsom villaägare som säljer överproduktion från egna solceller. Det kan också handla om små ideella föreningar eller andra mindre verksamheter som säsongsverksamhet, hobbyverksamhet och liknande. Individer som vill starta en sidoverksamhet och är osäkra på hur stora inkomsterna blir kommer också att få det lättare att ta steget att starta företag. Ungefär 280 000 företag och föreningar berörs i dagsläget av förslaget, som bedöms minska skatteintäkterna med 280 miljoner kronor per år." #Solceller #moms

http://www.regeringen.se/Static/css/img/logo-sv.png

  • Comments(0)//solblogg1.lofvendahls.se/#post35

Batterilager

SolcellPosted by Fredrik Löfvendahl 2016-10-10 22:31:22
Regeringen har fattat beslut om en förordning för bidrag till lagring av egenproducerad elenergi. Den ska göra det lättare för privatpersoner att dra nytta av sina solcellsanläggningar.
Läs mer här: Regeringens hemsida
#batterilager #lagraenergi #solceller

  • Comments(0)//solblogg1.lofvendahls.se/#post34

Idioti som heter duga!

SolcellPosted by Fredrik Löfvendahl 2016-08-27 08:38:28
SKATT på stora solcellsanläggningar!
Den rödgröna röran är nu även tokstolliga! Varför in i h..vete ska man betala skatt på något du producerar och använder själv?
Klippt från Ny teknik:
"Nu införs den omdiskuterade skatten på solenergi. Kritiken har varit massiv. Skatteutskottets ordförande rasar över att skatten införs."

http://www.nyteknik.se/energi/kritiserad-skatt-pa-solel-infors-6589159


Tänk om och gör en pudel. Snälla. . . !!

  • Comments(0)//solblogg1.lofvendahls.se/#post33
Next »